રઘલો ગયો છોકરી જોવા । Raghalo Gayo Chokri Jova | Tihlo Bhabho | New Comedy | AD Dalwadi

રઘલો ગયો છોકરી જોવા । Raghalo Gayo Chokri Jova | Tihlo Bhabho | New Comedy | AD Dalwadi

Comedy Video|Desi Bhabho|Gujrati Comedy

Story Writer – AD Dalwadi
Songs Lable – Alpesh Dalwadi Editor – Kamlesh Kanjariya
Camera Man- Hiten Lakum, Alpesh Dalwadi, Harsh Unique Thanks -Dev Gadani- Kishor Kumar

– Rajubhai #comedy #gujaraticomedy #deshibhabho #tihlo #addalwadi #newcomedy #gagudiyo.

Funny and Joke