હરીભા ની હેડકી// Gujarati comedy Video// કોમેડી વીડીયો SB HINDUSTANI

હરીભા ની હેડકી// Gujarati comedy Video// કોમેડી વીડીયો SB HINDUSTANI

આ વિડીયો મનોરંજન માટે બનાવેલ છે. આ વિડીયો ને વાસ્તવિકતા થી કોઈજ સંબંધ નથી…..

****અમારા વિડીયોમા અમે કોઇપણ જાતી-ધર્મ નો વિરોધ કરતા નથી*****

અમારા દરેક વિડીયો ફેમીલી સાથે જોઈ સકાય છે

અમારી ચેનલના વિડીયો તમને ગમતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા નમ્ર વિનંતી

Director:-Balwantsinh Vamaiya

Story by:-Vaghubha & Zalubha

Editor :-Bharatsinh Vamaiya & Balwantsinh Vamaiya

Camera men:-Bharatsinh & Balwantsinh

Acting :-Mahindarsinh,,Mafukaka,,D.K,,
Bharatsinh,,Balwantsinh,,vaghubha,,
Bhupatsinh,,Jalubha,,Abhisak,,Bhavesh,, Bharatsinh

Music:-Sargam Music Studio

New Chenal SB OFFICIAL PATAN https://www.youtube.com/channel/UCA3h4EDzLe_JaEK-R0BaV0A

my new chennl SB HINDUSTANI Vlog & Blooper https://www.youtube.com/channel/UCVVcl4yddL9yuZfUxkPpK2Q

my facebook page link-https://www.facebook.com/sbhindustanibharat/

Funny and Joke