ஓரவத்தி அமர்க்களங்கள் | Funny Factory

ஓரவத்தி அமர்க்களங்கள் | Funny Factory

வாழ்வில் போட்டி வரலாம் உறவில் போட்டி வரக்கூடாது, அப்படி வந்த போட்டியால் ஓரவத்திக்கிடயே சண்டை வந்து தனிக்குடுத்தனம் கேட்கிறார்கள், பின் அச்சண்டை ஓய்ந்ததா இல்லையா என்பதை முழு வீடியோவை பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம்..

#funnyfactory #comedy #funny #amarkalangal

Script – S.S.Kannan | IG @The_future_director_006

Direction – Poet Praveen | IG @poetpraveen

Camera man – Sadham S Hussain | IG @sadham_s_hussain

Editing – Vijaya krishnan R.M | IG @r_m_vijay_krishnan

Poster designer – Praveenkanth | IG @jus_like_blackpanther

Asst.director – Vignesh | IG @v._.vignesh

Artist :

Vijay duke IG @vijay_duke_offl

Vibitha IG @vibitha_thekkepat

Raja Ram IG @iamraja97

Pooja Ramakrishnan IG @poojaramky

Priyanka Robo sankar IG @kpy08priyankasankar

Dubbing – Hariharan | IG @hariboy_tunes

Marketing – Diana fairleen | IG @dianafairleen

Channel Head – Vijay Duke | IG @vijay_duke_offl

****************************************
Follow us on :
https://www.facebook.com/funnyfactory
https://instagram.com/factory_funny?i
https://twitter.com/Funnyfactory2?s=09
https://m.helo-app.com/al/krwhdvwRv
https://vm.tiktok.com/E8JyTP/

******************************************

In Association with DIVO – Digital Partner
Website – http://web.divo.in/
Instagram – https://www.instagram.com/divomovies/
Facebook – http://www.facebook.com/divomovies
Twitter – https://twitter.com/divomovies

Funny and Joke