నా సోపతి నువ్వే..|| Naa Sopathi Nuvve Comedy Shortfilm || RS Nanda || Sadanna Comedy

నా సోపతి నువ్వే..|| Naa Sopathi Nuvve Comedy Shortfilm || RS Nanda || Sadanna Comedy

Sadanna Comedy

#sadanna #rsnanda #sadannacomedy #rsnandacomedy

ACTORS: RS Nanda, Sunitha Reddy, MB Chary, Radhakishan, Srinu Graphics, Srinivas, Prasad.

ELECTRONIC CAMERA: Kishan Nunugonda

MODIFYING: Srinath Radhandi

DUBBING: GM Studio

STORY, DIALOUGES, SCREEN PLAY, DIRECTION: RS Nanda

Sadanna Comedy

#sadanna #rsnanda #sadannacomedy #rsnandacomedy #rsnandavideos #sadannavideos
#comedyvideos #villagecomedy

Funny and Joke