ቅንጨ በእንቁላል በቅቤ-Bahlie tube, Ethiopian food Recipe

ቅንጨ በእንቁላል በቅቤ-Bahlie tube, Ethiopian food Recipe

#bahlietube #ethiopianfood #Kincke

Food & Drinks