Diraamaa KIYYOO (New Afaan Oromo Drama) kutaa 21

Diraamaa KIYYOO (New Afaan Oromo Drama) kutaa 21

WELCOME TO AANAA ENTERTAINMENT.
Facebook Adress: https://www.youtube.com/redirect?event=channel_description&redir_token=QUFFLUhqbXhqX1F3cjllc2ctVVpTUUlQb2Z2R0NlM010d3xBQ3Jtc0tuSEtMZi1GRGJnNVhKdVRFYVRjUnlWUmozRWl5VDNySGNRVmlVNW5pcUhJRDA4ckFfbVByZmpaNllBT25oOUNweHpkcDFoNW5ibDRYSWtmZGJTU0FfRXhSbHJycTJ4VGRqM0ZMSFlCamloV2RQU3J2Yw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAANAAtube.
AANAA Entertainment OBN wajjiin wal ta’uun yeroo hunda dilbata waaree booda sa’atii 11 irratti isin biraan ni gaha.Dabalataanis, Chaanaalii You Tube AANAA Entertainment qofa irrattii akka daawwatanif aferamtanii jirtuu.Dafee akka is qaqqabuuf SUBSCRIBE, SHARE, LIKE fi mallattoo bilbilaa xuquun hin dagatinaa!

Diraamaa KIYYOO (New Afaan Oromo Drama).
We are below to supply incredible and high quality Oromo entertainment video clips, Afaan Oromo Drama (KIYYOO …) to the world.
HOME ENTERTAINMENT VIDEOS. https://youtube.com/channel/UCbujtHmbd0ti13kBxsYU3Ag.

CALL US:.
AANAA ENTERTAINMENT PLC
. Address: kolfe keranio Sub City, Wase Alamrew Building.
3rd Floor.
Addis Ababa, Ethiopia.
E-Mail: aanaatube@gmail.com.

Arts and Entertainment