Rickshaw wala | Part 1 | Vinayak Mali comedy

Rickshaw wala | Part 1 | Vinayak Mali comedy

Instagram: https://www.instagram.com/iam_vinayak …
Facebook: https://www.facebook.com/vinayakmali22/
for company:
vinayakbusiness5@gmail.com

Music
Nagesh Morvekar, J-SUBODH

other music
Akshay patil
Dj has
viren patil

Cameraman
main cameraman – Dhanraj bhagat
additional cameraman – usama sendole

Cast
jahnvi khutle
sheetal khutle
trupti ranjit koli
Kamlakar patil
swapnil mhatre
vaibhav shelke
Mayur Madhvi
Santosh thombare
Aatish Namdev patil (Chinu )
Abhishek Sanjay bhopi
Gajanan Phulore
Dilip Phulore
Sajan Phulore
Ganesh Phulore
Rohit Phulore
Sarvesh Phulore
Janabai Namdev Phulore
Lila Ramdas Phulore
Rani phulore
Narmada Dilip Phulore
Bhokarpada village

manufacturing head
Vishwajeet patil
Rutikesh thombare

Handling team
rutikesh thombare
Vishwajeet patil
Mayur madhvi

Funny and Joke