UB Comedy Дайралцаан Видео сангуудад орлоо!

UB Comedy Дайралцаан Видео сангуудад орлоо!

UB COMEDY! Ү ҮҮҮ?
UNIVISION, LOOKTV, DDISH eo cayya 4-p cap 19- opo үү!

Funny and Joke