Adv. Vimal | jaminichi case | Vinayak Mali Comedy

Adv. Vimal | jaminichi case | Vinayak Mali Comedy

Ganpati Bappa Morya !!

Music
NAMAN

Nagesh Morvekar, J-SUBODH

Cameraman
Vikrant Mumbaikar

Cast
Bhushan Kadu
Roshani Gurav
Hinal Thakur
Pradnya Mhatre
Swati Karnerkar
Kamlakar Patil
Raghunath Patil
Sagar

Manufacturing head
Severe mhatre

Handling team & Special many thanks
Rough Mhatre
Rutikesh Thombare
Mayur Madhvi
Vishwajeet patil

thumbnail & activity poster
Dhanraj Bhagat

Place
Mumbai

Funny and Joke