Dadus chi Darling | College | Agri Koli Comedy

Dadus chi Darling | College | Agri Koli Comedy

Cast
Ritika Shrotri
Prathamesh Parab
Nikhil Chavan
Bhushan hatmode
Pratikesh thombare
mayur madhvi
vaibhav pawar
sakshi phadke
Gayatri khichadi

Darling release date 10 dec 2021

Cameraman
Subodh Rajam
Dhanraj Bhagat

Music

Majhi Baay Go | Nick Shinde | Shraddha Pawar | Keval Walanj | Sonali Sonawane | Prashant Nakti


DHAVLA MENDHAR HAKILI Amit phulore sujeet patil

other music
viren patil
Dj Owns

Special thanks Darling Team
Samir Asha patil
Shalaka khajindaar
nikhil khajindaar
Ritika Shrotri
Nikhil Chavan
Prathamesh parab
Gayatri khichadi
Shankar Narayan College of Arts & Commerce

location
bhayndar

Funny and Joke