Nepali Comedy Gadbadi 120 || Rajendra Nepali Latte || seema Nepali || Buddhi Khanal ||

Nepali Comedy Gadbadi 120 || Rajendra Nepali Latte || seema Nepali || Buddhi Khanal ||

Maya Giri || यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा Google Law बमोजिम कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed. thank you. Aama Agni Kumari Media ( contact : aamaagni@gmail.com) #Latte

Funny and Joke